Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-01-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29407-100
Ondernummer 100
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Pskey KST127376
Publicatiedatum 2009-01-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009