Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-490".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-01-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Visser en Smaling over een gelijk speelveld voor rijscholenvergelijking
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
Identifier kst-29398-490
Indiener B. Visser
Indiener E.M.A. Smaling
Ondernummer 490
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Motie; Motie van de leden Visser en Smaling over een gelijk speelveld voor rijscholenvergelijking
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016