Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-487".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-01-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Madlener over spitsstroken omvormen tot volwaardige rijstroken
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
Identifier kst-29398-487
Indiener B. Madlener
Ondernummer 487
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Motie; Motie van het lid Madlener over spitsstroken omvormen tot volwaardige rijstroken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016