Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29362-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-09-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29362
Dossiertitel Modernisering van de overheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-29362-61-b1
Identifier kst-29362-61
Ondernummer 61
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
PS key KST89982
Publicatiedatum 2005-10-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Modernisering van de overheid; Brief minister en staatssecretaris bij eindrapport commissie 'Sturing EU-aangelegenheden'
Vergaderjaar 2005-2006