Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829362 nr. 269

29 362 Modernisering van de overheid

Nr. 269 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2018

Hierbij bied ik u het rapport «Digitaal, maar nog niet duurzaam» aan van de Erfgoedinspectie1.

Het rapport gaat over de staat van het digitaal informatiebeheer bij de departementen. Het is een vervolg op een inspectie die de Erfgoedinspectie vier jaar geleden heeft uitgevoerd, toen de departementen nog volop aan het digitaliseren waren (Kamerstuk 29 362, nr. 226).

Een inhoudelijke reactie op de bevindingen en aanbevelingen ontvangt u later dit jaar, mede in samenhang met de beantwoording van de motie-Segers, voor zover deze vraagt om de huidige Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie door onder meer de huidige overbrengingstermijnen van overheidsinformatie sterk terug te brengen2.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 362, nr. 21.