Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29338-84".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-07-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29338
Dossiertitel Wetenschapsbudget 2004
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29338-84
Indiener BESSELINK
Indiener GESTHUIZEN
Ondernummer 84
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
PS key KST133152
Publicatiedatum 2009-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wetenschapsbudget 2004; Motie van de leden Besselink en Gesthuizen
Vergaderjaar 2008-2009