29 338
Wetenschapsbudget 2004

nr. 84
MOTIE VAN DE LEDEN BESSELINK EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft aangegeven dat zij onderzoek naar de effecten en risico’s van nanodeeltjes noodzakelijk vindt en dat onderzoeksresultaten circa 2012 verwacht kunnen worden;

overwegende, dat de ontwikkeling van en onderzoek naar nanotechnologie economisch en wetenschappelijk grote kansen met zich meebrengt voor de Nederlandse kenniseconomie;

van mening, dat de ontwikkelingen en kansen rond nanotechnologie pas vol tot ontplooiing komen wanneer ook de mogelijke effecten en risico’s rond nanodeeltjes scherp en zorgvuldig in beeld zijn gebracht;

van mening, dat de huidige tijdlijn waarin onderzoeksresultaten verwacht kunnen worden te lang is, gelet op zorgen over risico’s en de economische en wetenschappelijke ontwikkelingen;

overwegende, dat Nederland ook in het risico-onderzoek een belangrijke internationale voorlopersrol kan spelen;

verzoekt de regering om met meer snelheid en urgentie aan de geplande risicoanalyses rond de nanodeeltjes te werken;

verzoekt de regering voorts om de producenten van producten met nanodeeltjes een eerste (openbare) risicoanalyse op te dragen zodat begin 2010 de eerste onderzoeken op mogelijke risico’s zijn gestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Besselink

Gesthuizen

Naar boven