Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29279-92".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-06-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29279
Dossiertitel Rechtsstaat en Rechtsorde
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29279-92
Ondernummer 92
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST131504
Publicatiedatum 2009-06-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009