Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29279-593".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-932989
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-05-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beleidsreactie WODC-rapport Innen verkeersboetes Wahv
Dossiernummer 29279
Dossiertitel Rechtsstaat en Rechtsorde
Identifier kst-29279-593
Indiener S. Dekker
Ondernummer 593
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Beleidsreactie WODC-rapport Innen verkeersboetes Wahv
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020