Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29279-299".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-02-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)
Dossiernummer 29279
Dossiertitel Rechtsstaat en Rechtsorde
Identifier kst-29279-299
Indiener G.A. van der Steur
Ondernummer 299
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016