Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29270-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29270
Dossiertitel Reclasseringsbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29270-33
Indiener Hirsch Ballin E.M.H.
Indiener Albayrak N.
Ondernummer 33
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST141503
Publicatiedatum 2010-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een algemeen overleg
Taal nl
Titel Reclasseringsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg gehouden op 18 februari 2010 inzake reclassering
Uitgiftedatum 2010-03-11
Vergaderjaar 2009-2010