Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29270-117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-801817
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-02-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Rapport: 'Gewogen risico. Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken'
Dossiernummer 29270
Dossiertitel Reclasseringsbeleid
Identifier kst-29270-117
Indiener K.H.D.M. Dijkhoff
Ondernummer 117
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reclasseringsbeleid; Brief regering; Rapport: 'Gewogen risico. Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken'
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017