29 270 Reclasseringsbeleid

Nr. 117 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2017

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen levert met haar onderzoek een belangrijke bijdrage aan de kennis over de onderwerpen in haar portefeuille. Onlangs heeft zij onderzoek gedaan naar de communicatie over recidive in zedenzaken. De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in het rapport «Gewogen risico. Deel 1: communiceren over recidive in zedenzaken»1.

In de eerste helft van 2017 zal naar verwachting het tweede deel van het onderzoek verschijnen. Het tweede deel van het onderzoek zal ingaan op de risicotaxatie, het behandeladvies en de beslissing van de rechter. Hierbij bied ik u het eerste deel van het onderzoek van de Nationaal Rapporteur aan. Het aangekondigde tweede deel van het onderzoek zal ik te zijner tijd tevens aan uw Kamer aanbieden. Daarbij zal ik u een uitgebreide beleidsreactie op beide delen van het onderzoek doen toekomen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven