Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29218-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2003-12-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29218
Dossiertitel Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29218-12
Indiener VAN DER STAAIJ
Ondernummer 12
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST72890
Publicatiedatum 2003-12-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet op de uitgebreide identificatieplicht; Amendement over het niet laten gelden van de identificatieplicht voor personen ouder dan 70 jaar
Vergaderjaar 2003-2004