Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2024 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29023-AA".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-03-21
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over aanvullend pakket klimaatmaatregelen elektriciteitssector
Dossiernummer 29023;32813
Dossiertitel Voorzienings- en leveringszekerheid energie
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29023-AA
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer AA
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-03-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over aanvullend pakket klimaatmaatregelen elektriciteitssector
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024