Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29023-47".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-02-14
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29023
Dossiertitel Voorzienings- en leveringszekerheid energie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29023-47
Ondernummer 47
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
PS key KST115330
Publicatiedatum 2008-02-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2007-2008