Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29023-324".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-06
Documenttitel Motie van de leden Thijssen en Kröger over alle gemeenten in staat stellen om Fix It-achtige brigades op te richten
Dossiernummer 29023
Dossiertitel Voorzienings- en leveringszekerheid energie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29023-324
Indiener J. Thijssen
Indiener S.C. Kröger
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 324
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over alle gemeenten in staat stellen om Fix It-achtige brigades op te richten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022