Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2012 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29023-121".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-177016
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in het kader van gassamenstelling. De termijn van deze brief, ingevolge artikel 12, derde lid, Gaswet luidt 31 juli 2012. Door de brief van de minister 23 093, nr. 122 is de termijn om overleg te voeren verlengd tot 18 oktober 2012
Dossiernummer 29023
Dossiertitel Voorzienings- en leveringszekerheid energie
Identifier kst-29023-121
Indiener M.J.M. Verhagen
Ondernummer G;121
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-07-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Brief regering; Ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in het kader van gassamenstelling. De termijn van deze brief, ingevolge artikel 12, derde lid, Gaswet luidt 31 juli 2012. Door de brief van de minister 23 093, nr. 122 is de termijn om overleg te voeren verlengd tot 18 oktober 2012
Uitgiftedatum 2012-07-03
Vergaderjaar 2011-2012