Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28982-76".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-04-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28982
Dossiertitel Liberalisering energiemarkten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28982-76
Indiener SPIES
Ondernummer 76
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
PS key KST130468
Publicatiedatum 2009-05-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Liberalisering energiemarkten; Motie van het lid Spies
Vergaderjaar 2008-2009