Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28973-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-03-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek commissie inzake de aflevering van Uitgesproken EO en over megastallen in Groningen
Dossiernummer 28973
Dossiertitel Toekomst van de intensieve veehouderij
Identifier kst-28973-45
Indiener H. Bleker
Ondernummer 45
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-03-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst van de intensieve veehouderij; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de aflevering van Uitgesproken EO en over megastallen in Groningen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011