Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28874-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2004-04-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28874
Dossiertitel Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28874-9
Ondernummer 9
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
PS key KST76193
Publicatiedatum 2004-05-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering Richtlijn nr. 2002/47/EG van EP en Raad van de EU van 6-6-2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten; Tweede nota van verbetering
Vergaderjaar 2003-2004