Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428874 nr. 9

28 874
Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten

nr. 9
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 26 april 2004

In de nota van wijziging (stuk nr. 7) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In het in artikel 54 ingevoegde vierde lid wordt «zekerheidnemer» vervangen door «zekerheidsnemer» en wordt «zekerheidgever» vervangen door «zekerheidsgever».