Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28874-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2003-09-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28874
Dossiertitel Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28874-7
Ondernummer 7
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST70272
Publicatiedatum 2003-09-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering Richtlijn nr. 2002/47/EG van EP en Raad van de EU van 6-6-2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten; Nota van wijziging m.b.t. de bepalingen in artikel 7:54 BW inzake de verkoop of toe-eigening van effecten op basis van een financiëlezekerheidsovereenkomst
Vergaderjaar 2003-2004