Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28863-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28863
Dossiertitel Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28863-1
Ondernummer 1;2
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST67964
Publicatiedatum 2003-05-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe procesrecht; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 2003-05-01
Vergaderjaar 2002-2003