Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28807-198".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-776683
Bijlage blg-776684
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanpassingen beleidsdraaiboek vogelgriep en verslag deskundigengroep dierziekten
Dossiernummer 28807
Dossiertitel Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)
Identifier kst-28807-198
Indiener M.H.P. van Dam
Ondernummer 198
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vogelpestcrisis (Aviaire influenza); Brief regering; Aanpassingen beleidsdraaiboek vogelgriep en verslag deskundigengroep dierziekten
Uitgiftedatum 2016-07-04
Vergaderjaar 2015-2016