Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28760-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-128700
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 'Geletterdheid in Nederland'
Dossiernummer 28760
Dossiertitel Meerjarenplan Alfabetisering 2003–2006
Identifier kst-28760-22
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 22
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Meerjarenplan Alfabetisering 2003–2006; Brief regering; Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 'Geletterdheid in Nederland'
Uitgiftedatum 2011-09-08
Vergaderjaar 2010-2011