Kamerstukken in dossier 28760

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering 2003-2006; Brief staatssecretaris inzake aanbieding van het meerjarenplan 'Van de zijlijn naar het speelveld'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-01-2003 2002-2003 Kamerstuk 28760, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering 2003-2006; Motie van het lid Leijten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2007 2007-2008 Kamerstuk 28760, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Afschrift antwoord op de brief van een aantal taalambassadeurs over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 28760, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van een aantal taalambassadeurs over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 28760, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 28760, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (Kamerstuk 28760-99)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-08-2020 2019-2020 Kamerstuk 28760, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering; Motie; Motie van het lid Kuik over bestuurlijke afspraken over de inzet van de middelen voor laaggeletterdheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 28760, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering; Motie; Motie van de leden Tielen en Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 28760, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering; Brief regering; Stand van zaken Leesoffensief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 28760, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Meerjarenplan Alfabetisering; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Tielen en Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 28760, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal