Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028760 nr. 100

28 760 Meerjarenplan Alfabetisering

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2020

In mijn brieven van 18 maart 2019 en 6 januari jl. heb ik u geïnformeerd over de plannen van het Kabinet om de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren te intensiveren.1 Samen met de Minister van VWS, de Staatssecretaris van SZW en de Staatssecretaris van BZK investeer ik in de kwaliteit van het cursusaanbod en in de werving van meer cursisten met Nederlands als eerste taal. Daarnaast verstevig ik de rol van gemeenten en ondersteun ik werkgevers om werknemers te helpen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden.

U heeft mij op 7 februari 2019 verzocht om een afschrift van mijn antwoord op een brief die een aantal taalambassadeurs mij vorig jaar stuurden over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid. Ik heb vastgesteld dat u dit afschrift per abuis nog niet heeft ontvangen. Ik stuur u dit afschrift hierbij alsnog2.

Met excuus voor de omissie,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Kamerstuk 28 760, nr. 84 en Kamerstuk 28 760, nr. 99.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl