Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28719-99".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-12-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen ter bevordering van de participatie van mensen met psychische aandoeningen
Dossiernummer 28719
Dossiertitel Reïntegratiebeleid
Identifier kst-28719-99
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 99
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reïntegratiebeleid; Brief regering; Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen ter bevordering van de participatie van mensen met psychische aandoeningen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017