Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28719-107".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Oosten en Van Toorenburg over de betaling van schadevergoeding (herdruk)
Dossiernummer 28719
Dossiertitel Reïntegratiebeleid
Identifier kst-28719-107
Indiener F. van Oosten
Indiener M.M. van Toorenburg
Ondernummer 107
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-02-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Reïntegratiebeleid; Motie; Motie van de leden Van Oosten en Van Toorenburg over de betaling van schadevergoeding (herdruk)
Uitgiftedatum 2018-02-14
Vergaderjaar 2017-2018