Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28684-628".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-09-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2020, over recente onrust en geweld in Nederland
Dossiernummer 28684
Dossiertitel Naar een veiliger samenleving
Identifier kst-28684-628
Indiener P.H. van Meenen
Indiener M.E. Haveman-Schüssel
Ondernummer 628
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Naar een veiliger samenleving; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2020, over recente onrust en geweld in Nederland
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2019-2020