Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28684-579".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2019, over Jaarwisseling
Dossiernummer 28684
Dossiertitel Naar een veiliger samenleving
Identifier kst-28684-579
Indiener P.H. van Meenen
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
Ondernummer 579
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Naar een veiliger samenleving; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2019, over Jaarwisseling
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2019-2020