Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28684-225".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-05-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28684
Dossiertitel Naar een veiliger samenleving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28684-225
Ondernummer 225
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST130879
Publicatiedatum 2009-05-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Naar een veiliger samenleving; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009