Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28625-144".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-02-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op brief inzake perceelsregistratie en stand van zaken uitbetaling toeslagrechten
Dossiernummer 28625
Dossiertitel Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Identifier kst-28625-144
Indiener H. Bleker
Ondernummer 144
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; Brief regering; Reactie op brief inzake perceelsregistratie en stand van zaken uitbetaling toeslagrechten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012