Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28625-105".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-10-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 28625
Dossiertitel Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Identifier kst-28625-105
Indiener G. Verburg
Ondernummer 105
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-10-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; Brief regering; Voortgangsrapportage perceelsregistratie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011