Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28474-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2002-11-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28474
Dossiertitel Agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28474-4
Indiener VAN ORMEL C.S.
Ondernummer 4
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
PS key KST65013
Publicatiedatum 2002-12-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV); Motie over een jaarlijkse oefening om de mate van paraatheid van de veterinaire infrastructuur voor een dierziekte-uitbraak te toetsen
Vergaderjaar 2002-2003