28 474
Agentschap Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)

nr. 4
MOTIE VAN HET LID VAN ORMEL C.S.

Voorgesteld 26 november 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de aansturingsrelatie tussen LNV en de VWA met betrekking tot dierziektebestrijding nog nader moet worden uitgewerkt;

stelt vast dat de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verantwoordelijk is voor de georganiseerde dierziektebestrijding;

verzoekt de regering om de mate van paraatheid voor een dierziekte-uitbraak van de veterinaire infrastructuur, bestaande uit RVV, het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole Lelystad (CDIC-Lelystad), Gezondheidsdienst voor Dieren en zelfstandige, praktiserende dierenartsen, jaarlijks met behulp van een praktijkoefening te toetsen en de evaluatie van deze jaarlijkse oefening aan de Kamer te overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Van den Brink

Van den Brand

Van Heteren

Naar boven