Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28380-81".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2002-07-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28380
Dossiertitel Financiële verantwoordingen over het jaar 2001
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28380-81
Indiener VENDRIK
Ondernummer 81
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST62536
Publicatiedatum 2002-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financiële verantwoordingen over het jaar 2001; Motie over het in de verantwoordingsstukken aangeven wat de beleidsconclusies zijn
Vergaderjaar 2001-2002