28 380
Financiële verantwoordingen over het jaar 2001

nr. 81
MOTIE VAN HET LID VENDRIK

Voorgesteld 3 juli 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met ingang van 2002 de begrotingscyclus geheel in VBTB-stijl zal geschieden;

van mening, dat de verantwoordingsstukken tot relevante informatie leiden die beleidswijzigingen noodzakelijk kunnen maken;

verzoekt de regering vanaf volgend jaar in de verantwoordingsstukken aan te geven wat de beleidsconclusies zijn per departementale verantwoording en in het jaarverslag aan te geven wat de rijksbrede beleidsmatige conclusie is naar aanleiding van de verantwoordingsgegevens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Naar boven