Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28345-73".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-12-22
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28345
Dossiertitel Aanpak huiselijk geweld
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28345-73
Ondernummer 73
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
PS key KST126473
Publicatiedatum 2008-12-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpak huiselijk geweld; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009