Kamerstukken in dossier 28345

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Brief minister ter aanbieding van de kabinetsnota 'Privé geweld - publieke zaak, een nota over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 28345, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Motie om naast het strafrechtelijk onderzoek n.a.v. de dood van mevrouw Gül ook een algemeen onderzoek in te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2004 2003-2004 Kamerstuk 28345, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Motie; Motie Teeven over het gebruik van een enkelband met GPS-registratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Motie; Motie Teeven over oplegging van de maatregel van inbewaringstelling in een psychiatrisch ziekenhuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Brief regering; Reactie op verzoek Arib om een feitenoverzicht inzake het gezinsdrama in Zierikzee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Gewijzigde motie (nader) Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Gewijzigde motie (nader); Gew motie Arib c.s. over instellen van een onderzoeksteam uit verschillende disciplines (t.v.v. 28 345, nr. 95)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Gewijzigde motie (nader) Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Gewijzigde motie (nader); Gew motie Arib c.s. over registratie van het aantal personen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van huiselijk of eergerelateerd geweld (t.v.v. 28 345, nr. 96)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Aanpak huiselijk geweld; Brief regering; Reactie op aangenomen moties over huiselijk geweld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Genoeg is genoeg. taskforce huiselijk geweld en dierenmishandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 28345, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal