Kamerstukken in dossier 28345

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (384 kB)

  Verkennend onderzoek: Aandachtsfunctionarissen Meldcode

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (32 kB)

  Aanpak huiselijk geweld; Brief regering; Vierde voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2025 kB)

  Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2027 kB)

  De aanpak van schadelijke prak1jken: een juridisch perspec1ef

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (397 kB)

  Geweld hoort nergens thuis. Vierde voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3086 kB)

  Wat als het geweld niet stopt? Een longitudinale studie naar de langere termijn gevolgen van partnergeweld en kindermishandeling voor kinderen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1494 kB)

  Tweede evaluatie Wet verwijsindex risicojongeren

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (665 kB)

  Infographic bij de vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2764 kB)

  Het fenomeen online seksueel geweld. Een literatuuronderzoek naar de kennis over omvang, aard en aanpak

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (674 kB)

  Kwetsbare gezinnen in tijden van Corona. Wat is de impact van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen en de hulp die zij nodig hebben?

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-07-2020 2019-2020 28345, nr. 234 Tweede Kamer der Staten-Generaal