Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-U".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Dieren
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-06
Documenttitel Brief van de minister van LNV over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren
Dossiernummer 28286;35746
Dossiertitel Dierenwelzijn
Dossiertitel Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-28286-U
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer U
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-07
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Brief van de minister van LNV over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023