Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-792".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Graus en Helder over taakaccenthouders dierenwelzijn betrekken bij de werkgroep Forensische Diergeneeskunde
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-792
Indiener D.J.G. Graus
Indiener L.M.J.S. Helder
Ondernummer 792
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Motie; Motie van de leden Graus en Helder over taakaccenthouders dierenwelzijn betrekken bij de werkgroep Forensische Diergeneeskunde
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015