Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-606".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-11-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken (t.v.v. 28286, nr. 602) over het voortbestaan van dierenopvangcentra
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-606
Indiener E. Ouwehand
Indiener T.R. van Dekken
Ondernummer 606
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken (t.v.v. 28286, nr. 602) over het voortbestaan van dierenopvangcentra
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013