28 286 Dierenwelzijn

Nr. 606 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER. 602

Voorgesteld 5 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten hun taak om dierenopvangcentra te financieren vaak niet of onvoldoende invullen, met als gevolg dat dierenasielen en -opvangcentra structureel kampen met een gebrek aan financiële middelen;

constaterende, dat de Dierenbescherming inmiddels de noodklok heeft geluid omdat de opvangcentra, die per jaar tienduizenden dieren opvangen, niet kunnen voortbestaan wanneer de lokale overheden hun verplichtingen niet nakomen;

verzoekt de regering, met gemeenten in gesprek te gaan over dit probleem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken

Naar boven