Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-553".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie-Ormel c.s. over een plan van aanpak voor reductie van risico's door ESBL
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-553
Indiener H.J. Ormel
Indiener E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Indiener D.J.G. Graus
Indiener J.F. Snijder-Hazelhoff
Ondernummer 553
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Motie; Motie-Ormel c.s. over een plan van aanpak voor reductie van risico's door ESBL
Uitgiftedatum 2012-03-07
Vergaderjaar 2011-2012