Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228286 nr. 553

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 553 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S.

Voorgesteld 7 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat bacteriën met ESBL (extended spectrum B lactamase) een serieus risico voor de volksgezondheid zijn;

constaterend, dat er vele verschillende bronnen voor de aanwezigheid van deze bacteriën zijn;

van mening, dat het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van bacteriën met ESBL levert;

van mening, dat ook andere bronnen, zoals import uit het buitenland, humaan gebruik van antibiotica en overdracht via voedsel en milieu, een risico op verspreiding van bacteriën met ESBL en dus een risico voor de volksgezondheid vormen;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen om de risico's voor de volksgezondheid veroorzaakt door bacteriën met ESBL te verminderen, inclusief een reductiedoelstelling, en de Kamer jaarlijks te rapporteren over de bereikte reductie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Snijder-Hazelhoff

Graus

Wiegman-van Meppelen Scheppink