Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-507".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-114732
Bijlage blg-114733
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Derde voortgangsrapportage over de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid, en de tweede uitgave van de Staat van het Dier over het jaar 2010
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-507
Indiener H. Bleker
Ondernummer 507
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Brief regering; Derde voortgangsrapportage over de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid, en de tweede uitgave van de Staat van het Dier over het jaar 2010
Uitgiftedatum 2011-05-24
Vergaderjaar 2010-2011