Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-1112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-06-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Geurts en Bromet over een fatsoenlijke stopregeling voor de nertsenhouderij
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-1112
Indiener J.L. Geurts
Indiener L. Bromet
Ondernummer 1112
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Motie; Motie van de leden Geurts en Bromet over een fatsoenlijke stopregeling voor de nertsenhouderij
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020