Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28165-Z".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-06
Documenttitel Brief van de minister voor K&E en de minister van Financiën over stand van zaken TenneT Duitsland
Dossiernummer 28165
Dossiertitel Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-28165-Z
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer Z
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1072635
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-07
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief van de minister voor K&E en de minister van Financiën over stand van zaken TenneT Duitsland
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023